УСЛУГИ

Екипа ни от доказани  и организирани специалисти предлага множество услуги като:

 

Покупко-продажба на недвижими имоти

Наеми

Пазарен анализ  и оценки на недвижими имоти

Управление на недвижими имоти

Изготвяне на архитектурни проекти

Изготвяне на ПУП/ПРЗ И РУП

Изготвяне на рекламна стратегия

Консултации за реализиране на сделка

Юридическо обслужване

Нотариално оформяне на сделката

Геодезическо заснемане

Геоложко проучване

Създаване на дружества на чуждестранни лица

Смяна на статут на земя

Комасиране на земеделски земи

Обстойна проверка  на документите и собствеността

банково кредитиране

Застраховки

Обзавеждане и СМР

Интериорен дизайн

Счетоводни услуги